Pytania i odpowiedzi.

1. Jaki jest stosunek spraw dot. znęcania się nad zwierzętami - rozpoczynanych przez Policję i wskaźnik spraw zakańczanych?

 

Ujawnianie i ściganie przestępstw dot. znęcania się nad zwierzętami – regulacje prawne.

 

Ujawnianiem i ściganiem przestępstw dot. znęcania się nad zwierzętami poza organami państwowymi, takimi jak Główny Lekarz Weterynarii zajmują się organy ścigania (Policja, prokuratura). Na mocy przepisu art. 40 organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt także mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organami ścigania w ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko ustawie.

Kolejnym przepisem nadającym organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, dodatkowe kompetencje jest art. 39, który pozwala nadać status pokrzywdzonego i korzystać z praw przyznawanych pokrzywdzonemu w polskim procesie karnym.

 

Statystyki Głównego Komendanta Policji.

 

Badania statystyczne dot. wykrycia przestępstw dot. znęcania się nad zwierzętami przeprowadził Komendant Główny Policji (są dostępne na stronie: www.statystyka.policja.pl). Niestety okazuje się że pomimo tego iż wszczynanych jest coraz więcej spraw dot. znęcanie się nad zwierzętami, wskaźnik wykrywalności wciąż spada. Oznacza to nie mniej i nie więcej niż to, że mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania organów ścigania tego typu przestępstwami. Tym czasem organizacje społeczne nadal nie posiadają kompetencji do samodzielnego wykrywania przestępstw jednocześnie ustawodawca nie określił form w jakich mogłyby współdziałać choćby z Policją.  Sprawy musi zatem prowadzić Policja już od samego początku. Pytania co do wykresu poniżej nasuwają się same.

 

 

Liczba postępowań wszczętych

Liczba przestępstw stwierdzonych

Wskaźnik wykrycia  (w %)

Liczba podejrzanych

2012

2 170

1 503

60,4

829

2011

1 956

1 441

62,0

786

2010

1 754

1 272

65,4

803

2009

1.785

1 386

66,5

815

2008

1 940

1 504

65,6

870

2007

1 522

1 237

70,2

768

2006

1 526

1 132

69,5

677

2005

1 418

1 129

69,1

666

2004

1 283

991

69,4

590

2003

1 187

845

64,8

450

 
 
 

 

 

 

*Kryminologia, to nauka, w dużym uproszczeniu, zajmująca się osobą sprawcy tj. osoby która popełniła przestępstwo oraz samej przestępczości jako zjawiska. Przedmiotem badań tej nauki jest, to co mogło mieć istotny wpływ na kształtowanie się postawy, zachowań, charakteru sprawcy, czego skutkiem było powstanie przestępstwa. Istotne dla kryminologii jest nie tylko to w jakich okolicznościach społecznych doszło do przestępstwa, ale również wszystko to co doprowadziło bądź mogło doprowadzić do dokonania przestępstwa.

Kryminologia jest nauką o charakterze społecznym, zajmuje się zatem, również zapobieganiem powstawania okoliczności, w których mogłoby dochodzić do przestępstwa. Działanie to ma następować poprzez różnorakie mechanizmy kontroli ze strony państwa w tym organów samorządowych, organów ścigania, organizacji pozarządowych (prawnie wyposażonych w odpowiednie kompetencje).

Współczesna kryminologia nie jest dziedziną naukowo -jednolitą jest to raczej nauka interdyscyplinarna bazująca m.in. na:                                 

- psychologii,

- psychiatrii,

- pedagogice resocjalizacyjnej (w zakresie przebiegu wykonywania kary),

- socjologii (w zakresie badań nad sylwetką sprawcy, jej typowania oraz wyjaśnienia przyczyn tkwiących u podłoża czynu przestępczego),

- kryminalistyce oraz technice śledczej (w zakresie ustalenia kryminologicznego obrazu sprawcy).

Z kryminologią w sposób naturalny związana jest technika legislacyjna jako proces tworzenia przepisów prawa karnego. Przedmiotem badań w tym ujęciu jest obecny stan przepisów oraz stan, do którego się dąży.          

 

Ile interwencji podejmowanych jest przez nowo powstały Inspektorat ds. ochrony zwierząt R.S.O.Z.?            

 

Poniżej przedstawiamy wykres podzielony na trzy części

1) - od 1 stycznia do 15 sierpnia 2013, kiedy inspektorat działał tylko i wyłącznie za pomocą wolontariuszy,

2) - od 15 sierpnia do 31 grudnia 2013, kiedy stowarzyszenie zatrudniło inspektora ds. ochony zwierząt,

3) - zestawienie łączne podjętych interwencji.

 


Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.

Jak to jest z szczepieniami psów przeciwko wściekliźnie?

 

Szczepienie przeciwko psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce jednym z obowiązków właściciela zwierzęcia. Harmonogram szczepień ustala weterynarz, biorąc pod uwagę miejsca w których może przebywać pies np. łąka, teren koło domu, park. Z zasady szczepienia powinny być dokonywane raz w roku. Momentem od którego należy szczepić psa jest koniec trzeciego miesiąca życia. Jako potwierdzenie dokonania szczepienia – lekarz weterynarii, wystawia odpowiednie zaświadczenie (z datą) lub dokonuje wpisu w książeczce zdrowia zwierzęcia. W razie kontroli jest to dowód potwierdzający datę, w której pies został zaszczepiony dlatego ważne jest, aby właściciel je zachował.

 

Czy brak szczepienia psa przeciwko wściekliźnie jest karalny?

 

Tak. Wynika to z przepisów art. 85 ust 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 roku. „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny.

 

 

Grzywna wymierzana jest zgodnie z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia i wynosi do 500 złotych. Niemniej jednak przy powtarzającym się problemie sprawa może trafić do sądu – wtedy kara może być nawet - 10 razy wyższa(!). Za nie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie możemy również trafić do aresztu bądź otrzymać karę ograniczenia wolności.


Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]